РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНАТОМИЈА ОДРЖАН НА 01.09.2020 Г.РЕЗУЛТАТИ

 

ОД ИСПИТОТ ОД ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА 

ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одржан на 01.09.2020

 

ИМЕ ПРЕЗИМЕ БРОЈ НА ИНДЕКС КОЛОКВИУМ

1

КОЛОКВИУМ

2

Александар Трајковски 6622 27 27
Андреј Митрески 6634 27 27
Фатих Крцковски 6619 27
Виктор Калевски 6640 27
Теодор Најденов 6647 27
Филип Димовски 6636 27
Тони Симиќ 6679 27 27
Васко Атанасов 6675 27 27
Фонче Мурџески 6633 27
Матеј Николов

 

6688 27
Не положени:
Виктор Неделковски 6612
Владимир Димовски 6600
Димитар Ѓорѓиев 6613
Виктор Саздановски 6607

 

НАПОМЕНА:

  • Студентите кои ги положиле двата колоквиуми да донесат индекс на 04.09.2020 г кај тех.секретарка на Катедрата

Од Катедрата