РЕЗУЛТАТИ ОД ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ОДРЖАН НА 21.01.2021

  • Home
  • Македонски
  • РЕЗУЛТАТИ ОД ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ОДРЖАН НА 21.01.2021


 

Ред.бр. БРОЈ НА ИНДЕКС КОЛ. 1 КОЛ. 2
6745   34.5
6820   33
6728   33
6813   28.5
6721 27  
6825 27  
6766 27  
6834 27  
6751 27
6779 27
6806 27
6803 27
6780 27
6818 27
6763 27
6799 27
5699 27
6844 27
6787 27
6736   27
6772   27
6723   27
6726   27
6760   27
6800   27
6794   27
6725   27
6754   27
6735 36 36
6827 27 27
6814 27 27
6742 27 27
6840 27 27
5722 27 27
6837 27 27
6593 27 27
6815 27 27
6767 27 27
   
6637  
6677  
6612  
6781  
6833  
6729  
6741  
6757  
6835  
6786  
6776
6795
6756
6738
6731
6839
6621
6737
6758
6752
6743
6792
6734
6802
6831
6832
6807
6290
6773
6784
6812
6724
6811
6798
6838

 

  • Студентите кои ги положиле првиот и вториот колоквиум на 29.01.2021 (петок) да донесат индекс на Институт за анатомија за оценка. Студентите кои немаат доставено пријава задолжително да донесат и пријава заедно со индекс. Индексите да ги донесат во петок од 10 до 11 часот.
  • Индексите се подигаат истиот ден од 12 до 13 часот.

Катедра за анатомија