Промена на термини за испити во јануарска сесија 20221. Кинезиологија се одложува за на 11.02.2022 во 13 часот,
2. Генетска Кинезиологија се одложува за на 11.02.2022 во 10 часот,
3. Одбојка ќе се одржи на 01.02.2022 во 10 часот
4. Одбојка на песок ќе се одржи на 01.02.2022 во 12 часот
5. Рекреација ќе се одржи на 18.01.2022 во 8 часот
6. Аеробик и пилатес ќе се одржи на 18.01.2022 во 10 часот
* Промените се ефектуирани и внесени во распоредот кој беше претходно објавен: