ПРЕДМЕТИ И СЕМИНАРИ КОИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА СТУДЕНТИТЕ

  • Home
  • Македонски
  • ПРЕДМЕТИ И СЕМИНАРИ КОИ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА СТУДЕНТИТЕ


Почитувани студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје,

Во прилог е листата на предмети со датуми кои ќе се одржат со физичко присуство на студентите:

Престојниот семинар по предметот Кинезиолошка антропологија ќе се одржи во Сабота, 06.11.2021 во 16:00 со физичко присуство во Амфитеатарот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Престојниот семинар по предметот Анатомија ќе се одржи во Сабота, 06.11.2021 во 15:00 со физичко присуство во Амфитеатарот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Престојниот семинар по предметот Историја ќе се одржи во Недела, 07.11.2021 во 10:00 со физичко присуство во Амфитеатарот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Престојниот семинар по предметот Скијање 1 ќе се одржи во Недела, 07.11.2021 во 11:00 со физичко присуство во Амфитеатарот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Престојниот семинар по предметот Скијање 2 ќе се одржи во Недела, 07.11.2021 во 11:00 со физичко присуство во Амфитеатарот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.