Одлука за распишување избори за претседател и членови на Факултетско собрание

  • Home
  • Македонски
  • Одлука за распишување избори за претседател и членови на Факултетско собрание


Кликнете на линкот подолу да ја преземете Одлуката за распишување избори за претседател и членови на Факултетско собрание.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ