Конкурс за упис 2021/2022 за I, II и III циклус студииПочитувани идни студенти на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје,

Со кликнување на некои од линковите подолу можете да ги преземете документите – конкурсите кои се однесуваат на престојните уписи за 2021/2022 година за сите три циклуси на студии.

Сите конкурси се објавени и на веб страната на УКИМ.

Потребните документи, како и информации околу условите и квотите за упис можете да ги видите во секој од документите за вашиот циклус за кој сте заинтересирани.

Роковите за уписите се дадени во табела подолу (кај секој од циклусите).

На веб страната на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје ќе има дополнително соопштение кога ќе може новите кандидати електронски да се пријавуваат.

Ви благодариме за интересот за упис на нашиот факултет и ви посакуваме среќни престојни уписи за 2021/2022 година!

Преземи документ: Конкурс за прв циклус 2021-2022

 

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

31.8. и 1.9.2021

16 и 17.9.2021

28.9.2021

Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)

3.9. 2021

20.9.2021

 
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

7.9. 2021

24.9.2021

Запишување на кандидатите

10. и 13.9. 2021

27.9.2021

30.9.2021

Преземи документ: Конкурс за втор циклус 2021-2022

 

Прв рок Втор рок*
Пријавување на кандидатите 20 до 29.9.2021 7. до 18.2.2022
Запишување на кандидатите 1 и 4.10.2021 21. до 24.2.2022

Преземи документ: Конкурс за трет циклус 2021-2022

Рок за пријавување и запишување Прв уписен рок Втор уписен рок
Пријавување на кандидатите 20.9. – 4.10.2021 15.12. – 22.12.2021
Објавување прелиминарни листи 12.10.2021 27.12.2021
Одлучување по приговори 18.10.2021 10.1.2022
Објавување конечни листи 22.10.2021 17.1.2022
Запишување на кандидатите 25.10. – 3.11.2021 24.1. – 28.1.2022