ИНФОРМАЦИЈА ЗА КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

  • Home
  • Македонски
  • ИНФОРМАЦИЈА ЗА КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ


Кандидатите за претседател и членови на ФСС се доставуваат најдоцна до 23. 11. 2020 преку официјалниот мејл на факултетот до 00:00 часот или преку архивата на факултетот до 15:00 часот.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗБИРАЧКИ СПИСОК

Изборната комисија го утврди избирачкиот список и истиот е објавен на веб страниицата на факултетот. Секој студент може да изврши увид во избирачкиот список и да побара исправка или дополнување на избирачкиот список, со поднесено барање преку архивата или преку официјалниот мејл на факултетот, најдоцна до 29.11.2020 година.

Со почит,

Изборна комисија на ФФОСЗ