СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИВе известуваме дека, согласно со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, на интернет-страницата на УКИМ, во делот Настава и студенти, Втор циклус студии, објавени се Слободните места за запишување студенти во вториот уписен рок кој ќе се реализира во периодот од 8 јануари до 22 февруари 2019 година

Преземи