Втор циклус – решение за прв уписен рокРЕШЕНИЕ

За упис на студенти од втори циклус студии на Факултет за физичко образаовние, спорт и здравје за учебната 2020/2021 година

 

  1. Насока: Кинезиологија
  ID Име и презиме Успех Поени
1 86291 Миодраг Тодоровиќ 9,48 94,80
2 85800 Николина Милорадовска 9,10 91,00
3 86242 Алмир Османспахиќ 8,55 85,50
4 85980 Владимир Љошевски 8,25 82,50
5 86003 Дејан Апостоловски 8,16 81,60
6 86363 Мартин Наковски 7,36 73,60
7 85553 Македонка Сиљаноска 6,65 66,50

 

  1. Насока: Спортски менаџмент
  ID Име и презиме Успех Поени
1 86359 Моника Јаневиќ 8,79 87,90
2 86160 Катарина Арсеновска 8,24 82,40
3 86014 Владо Недановски 6,95 69,50

 

  1. Насока: Спортски туризам
  ID Име и презиме Успех Поени
1 85874 Маријана Кочовска 7,56 75,60