Уплатници и документи за запишување на нов семестарПотребни документи (можат да се најдат во книжарата во Факултетот):

  • Образец за запишување семестар

  • Три уплатници за нов семестар (види подоле на копчето)

  • Две мали слики од студентот (доколку не се запишувате во прва година, слики НЕ требаат)

  • Индекс (ако веќе имате индекс, не купувајте нов)