Упатство за најава на Microsoft Teams и сервисите на УКИМПочитувани студенти,

За сите оние кои не се најавиле сеуште на Microsoft Teams или имаат потешкотии при најавувањето, повелете видео упатство каде е објаснета постапката на ресетирање на вашата лозинка – по што ќе можете да се најавите на Microsoft Teams.

Меил адресата со која сте регистрирани изгледа вака: ime.prezime@students.ffosz.ukim.mk, на пример: trajko.trajkovski@students.ffosz.ukim.mk