Упатство за користење на iKnow – за студентиПочитувани студенти запишани на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје,

Подолу може да ги преземете корисничките упатства за употреба на iKnow системот наменети за студенти.

Како обврска на секој студент е да биде редовен во запишувањето на семестрите, запишувањето на предметите за секој семестар како и редовно пријавување на испитите во секоја од испитните сесии. Овие активности се задолжителни и се прават преку iKnow системот.

Ви посакуваме среќно студирање на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.