ТЕРМИНИ ЗА ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2019/20 ГОДИНАЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА – 2019/20  ГОДИНА

 

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА –  2020 ГОДИНА
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска гимнастика 08.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Историја на физичката култура 04.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Функционална анатомија 09.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ Медицински фак.

Инстит. по анатомија

Скијање –  1                                                                                                           10.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Скијање –  1                                                                                                           11.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезиолошка антропологија 01.07.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезиолошка антропологија                                                    02.07.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Пливање со ватерполо    (ПРВА ГРУПА)                            29.06.2020 ВО 13 ЧАСОТ Базен Карпош
Пливање со ватерполо   (ВТОРА ГРУПА)                             30.06.2020 ВО 13 ЧАСОТ Базен Карпош
Антропомоторика                                                                               25.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Антропомоторика                                                                               26.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметниот професор

ФФОСЗ
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Социолoгија на  ФОСП 02.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Педагогија 08.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Методологија со статистика 09.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Физиологија  – НАЈАВЕТЕ СЕ КАЈ ПРОФЕСОРОТ НА МЕИЛ                 10.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ПМФ
Танци и народни ора 05.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Скијање – 2                                                                               11.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Хигиена на ФОСП                           15.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханика 22.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханика 23.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетика                                                     24.06.2020 ВО 09 ЧАСОТ НА ВОЈНО

ИГРАЛИШТЕ

Атлетика                                                     25.06.2020 ВО 09 ЧАСОТ НА ВОЈНО ИГРАЛИШТЕ
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Психологија на ФОСП 02.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Ракомет 08.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Медицина на спортот 09.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортскиот тренинг                      03.07.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Логорување со планинарење                                                                            18.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 1                                                            06.07.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фудбал                                                                                        29.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Боречки спортови – 2 02.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортска рекреација 10.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Дидактика на ФОСП 11.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кошарка                                             22.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка                                              12.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезитерапија 30.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана 02.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Основи на спортскиот менаџмент 02.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мерење и тестирање во боречките спортови 02.06.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Аеробик и пилатес 04.06.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетски повеќебој 04.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Олимпизам 04.06.2020 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Примена на компјутери 05.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Методологија на подготовка на стручни трудови 09.06.2020 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Нутрициски и суплементациски протоколи 10.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка на песок 11.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кик-бикс 12.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Акробатика 19.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Родови и спорт, Психолошка подготовка и Спорт и личност                                           02.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини и ракомет на плажа 17.06.2020 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Училишен спорт и биомеханички аспекти во спортот 18.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
УКИМ-1             Street ball – баскет 3 на 3 19.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
УКИМ-5             Методи и техники на стречинг 25.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мал фудбал – футсал 26.06.2020 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини кошарка 29.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фитнес и бодибилдинг               30.06.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ,

ТЕРМИНИТЕ ЗА ЈУНСКАТА СЕСИЈА СЕ СТАВЕНИ НА НАШАТА WEB-СТРАНА, А СЕКОЈ ПРЕДМЕТЕН ПРОФЕСОР ЗАЕДНО СО ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ГОДИНИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ИЗГОТВИ САТНИЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СЕКОЈА ГРУПА. ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ГОДИНИТЕ ИМААТ ОБВРСКА ДА ГИ ИЗГОТВАТ СПИСОЦИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ЗА ТОА ДА ГИ ИНФОРМИРААТ И КОЛЕГИТЕ И ПРОФЕСОРИТЕ.

ПОЧИТУВАЈТЕ ГИ ПРЕПОРАКИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА, ЗА ОПТИМАЛНО РАСТОЈАНИЕ МЕЃУ КАНДИДАТИТЕ, ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРЕД ВЛЕГУВАЊЕТО НА ИСПИТ И НОСЕЊЕТО МАСКА.