ШКОЛА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИСе известуваат кандидатите кои се заинтересирани да се запишат на докторските студии по кинезиологија, дека пријавувањето ќе биде онлајн, со скенирање на сите потребни документи и нивно праќање на следните адреси:

odd.nauka@ukim.edu.mk

skola_za_ds@ukim.edu.mk

кои ги има на следниот линк: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

 

Пријавите од секој кандидат ќе бидат испечатени и заверени со архивски број во Ректоратот на УКИМ, а потоа сите документи ќе бидат препратени до соодветната студиска програма (раководителот и администрацијата на таа студиска програма), по електронски пат.

 

раководител на докторксите студии по кинезиологија

проф. д-р Даниела Шукова Стојмановска