РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА

  • Home
  • Македонски
  • РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА


РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФФОСЗ ОДРЖАН НА 29. 12. 2020 ГОДИНА

 

БРОЈ НА ИНДЕКС КОЛОКВИУМ
6718 42
6733 40.5
6820 36
6825 34.5
6727 33
6764 33
6732 33
6796 33
6748 31.5
6785 28.5
6775 28.5
6720 28.5
6719 27
6722 27
6721 27
6762 27
6759 27
6813 27
6767
6811
6819
6726
6832
6739
6734
6786
6812
6803
6835
6742
6773
6744
6833
6763
6751
6790
6748
6771
6756
6753
6799
6743
6760
6735
6738
6766
6780
6745
6758
6787
6792
6741
6729
6725
6781
6791
6798
6737
6834
6795
5722
6842
6772
6800
6757
6769
6754
6837
6779
6776
6736
6794

 

 Колоквиумот е положен со освоени 27 поени.

                                                                                 Катедра за анатомија