Резултати од одржаниот испит во казнената сесија, 20. Април 2021г.

  • Home
  • Македонски
  • Резултати од одржаниот испит во казнената сесија, 20. Април 2021г.


ПОЛОЖИЛЕ:

Скијање 1

  1. 5896
  2. 3238

Скијање 2

  1. 5997
  2. 6058

Фудбал

  1. 6851

Предметен настравник:

Проф. Д-р Небојша Марковски