РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФУДБАЛ И ФУТСАЛ – СЕПТЕМВРИ 2020

  • Home
  • Македонски
  • РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФУДБАЛ И ФУТСАЛ – СЕПТЕМВРИ 2020


,

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ТЕОРИЈА  ФУДБАЛ

ОДРЖАН НА   09.09.2020

 

ПОЛОЖИЛЕ

Р. Бр. Бр. на индекс Конечна оцена
1. 6226
2. 6210
3. 6257
4. 5989
5. 6231
6. 6229
7. 6040
8. 5699
9. 6234
10. 6299
11. 5995
12. 6222
13. 6273
14. 6064
15. 6166
16. 6197
17. 6074
18. 6190
19. 6272
20. 6240
21. 6208 консултации
22.

 

Индексите со пријави за оценка да се достават во четврток 17.09.2020 во 10 часот во кабинетот по фудбал .

Консултации: Вторник-Четврток од 10-12 часот

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ТЕОРИЈА  МАЛ ФУДБАЛ-ФУТСАЛ

ОДРЖАН НА   09.09.2020

 

ПОЛОЖИЛЕ:

Бр. на индекс

  1. 6655
  2. 6652
  3. 6582

Оценки на 17.09.2020 год.(четврток) во 10 часот

 

Проф. д-р Небојша Марковски

Доц. д-р Жикица Тасевски