Резултати од испитите: Фудбал, Скијање 1, Скијање 2Студенти кои положиле (со броеви на индекс):
Фудбал:
1. 6013
Скијање 1:
1. 6017,
2. 6605,
3. 6474,
4. 6699,
5. 6481.
Скијање 2:
1. 6067,
2. 6220,
3. 5832,
4. 6704,
5. 6190.
Оценките ќе бидат дадени во договор со предметниот наставник