РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОКНА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОКНА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА


 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – Скопје

Факултет за физичко  образование, спорт и здравје

ул. „Железничка“ б.б., 1000 Скопје

 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ

Кандидатите кои се примени во првиот уписен рок имаат обврска да го запазат рокот, за упис: 10 и 11.09.2020 година до 14 часот, во спротивно нема да можат да се запишат на Факултетот и нивните места ќе бидат огласени за вториот уписен рок.

 

ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ

 • Индекс и студенска легитимација
 • Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2 х 3 см)
 • Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – во книжарницата на Факултетот)
 • Оригинални свидетелства од сите класови.
 • Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
 • Извод од матичната книга на родените
 • Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
 • Потврди за уплатени средства:
  • 1. За упис на факултет – 100 или 200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РСМ,
  • Назив и седиште на примачот  –  Факултет за физичко образование, спорт и здравје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103093 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41
 • 2. За осигурување – 1000 денари
 • Назив и седиште на примачот – Факултет за физичко образование, спорт и здравје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103093 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41
 • 3. За ИКСА на УКИМ ЗА ФФОСЗ – 750 денари
 • Назив и седиште на примачот  – Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
 • Банка на примачот:             – НБРСМ
 • Трансакциска сметка:             – 100-0000000-630-95
 • Сметка на корисникот             – 1600103689 – 788 -18
 • Приходна шифра и програма – 723012 – 41

Наведените уплатници, формулари, индекс и студентска легитимација можат да се набават во книжарата на Факултетот.

Ранг листа 2020-2021-Физичко и здравствено образование – Државна квота

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 82941 Марко Величковски 100,000
2 81069 Тамара Ивановска 100,000
3 78973 Никола Николов 100,000
4 79851 Стефан Видановски 99,657
5 80680 Давид Манасиевски 99,657
6 83323 Мартин Спировски 99,314
7 82780 Besim Çajani 99,200
8 82504 Александар Стевананџија 97,509
9 81442 Кирил Танчев 96,770
10 79479 Симон Шоклевски 96,647
11 83197 Озкан Реџеп 95,556
12 79586 Џулијано Христоски 95,471
13 80601 Кристијан Чурлинов 95,286
14 79555 Анастасија Стојанчевска 95,200
15 82865 Горазд Трајков 93,400
16 82955 Дарко Кондев 92,720
17 83002 Дарко Лазаревски 91,486
18 82188 Викторија Спасовска 90,471
19 83143 Анѓела Петковска 89,893
20 80084 Марко Анѓеловиќ 89,457
21 81283 Џавит Сабри 88,020
22 83436 Емел Ејупи 87,831
23 82896 Ненад Костески 86,222
24 82337 Дарко Цветаноски 85,400
25 83137 Јасмина Јовановска 85,253
26 83565 Никола Андрески 84,867
27 82462 Иван Пулески 84,588
28 81650 Ива Димитриевска 83,959
29 81586 Андреј Тркалевски 83,807
30 81481 Кирил Петрески 83,743
31 81332 Димитар Балески 83,000
32 80568 Димитар Кленкоски 82,800
33 83037 Андреј Димовски 82,771
34 83000 Никола Маџовски 82,059
35 82718 Абдурахим Идриз 82,000
36 79550 Дарио Jovanov 81,371
37 80046 Дарио Митевски 81,371
38 81217 Даниел Ацев 81,263
39 81873 Виктор Ташовски 81,114
40 80110 Антонијо Трипуновски 80,906
41 80777 Христина Јошевска 80,134
42 83701 Петар Јовановски 79,294
43 81930 Стефан Голабоски 78,882
44 83408 Жарко Стојаноски 78,743
45 79455 Цане Магденоски 78,440
46 79920 Марија Ацева 77,627
47 83270 Бојан Стојаноски 77,182
48 83208 Димитар Савевски 76,776
49 81919 Марјан Николовски 76,392
50 79123 Давид Стојанов 75,765
51 83796 Марко Јованоски 73,954
52 83028 Филип Сарафимов 73,343
53 83654 Марко Стојкоски 73,053
54 82964 Михаил Алебиќ 72,647
55 80449 Владимир Додевски 71,320
56 82818 Дарко Блажевски 71,314
57 83580 Дарко Тарчуговски 70,532
58 79483 Јана Ацковска 69,412
59 79184 Сенај Мунган 67,667
60 81010 Стефан Трајкоски 66,017
61 83670 Шуип Хисмани 65,486
62 82883 Андреј Алексовски 65,446
63 81445 Чедомир Стојковски 62,974
64 81525 Иван Крстески 62,747
65 81163 Христијан Стојановски 62,417
66 83545 Павел Стојоски 61,980
67 83508 Давид Настески 60,143
68 83607 Damjan Jakimovski 60,065
69 82015 Матеј Ѓоргиев 59,824
70 79104 Христина Кирова 59,574
71 79475 Димитар Србиноски 58,680
72 83673 Марио Панзевски 58,410
73 83230 Дарко Спировски 58,351
74 83640 Васил Пиперевалиев 57,408
75 81083 Бојан Цветаноски 57,053
76 83448 Иван Симоновски 56,629
77 83273 Љубомир Смоковски 54,487
78 80085 Славиша Додевски 54,250
79 82698 Давор Јовановски 53,961
80 83793 Емил Ефремовски 50,284

 

Ранг листа 2020-2021-Физичко и здравствено образование – Приватна квота

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 79178 Борис Лазаревски 48,681
2 82721 Андреј Вељковиќ 48,471
3 81471 Владимир Стошевски 47,588
4 82304 Ашим Маловски 46,878
5 80684 Иларион Златковски 46,524
6 83235 Душко Дуртаноски 45,305

 

Ранг листа 2020-2021-Физичко и здравствено образование – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 83269 Живко Старделов 90,507
2 83257 Димитар Јанев 88,080
3 83675 Виктор Наумовски 80,667
4 83395 Илија Стојанов 73,327
5 82751 Анастасија Бошковска 72,747
6 81781 Влатко Коцев 72,154
7 82211 Милош Трендафиловски 68,320
8 78914 Марко Костовски 63,000
9 83503 Марко Трајковски 60,667
10 79336 Давор Тасев 34,766

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – бокс – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 81958 Димитар Огненоски 78,560

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – кошарка – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 83827 Матеј Доневски 94,981
2 83249 Дамјан Саздов 78,779
3 83346 Владимир Неделковски 56,621
4 83006 Силвио Георгиевски 55,663
5 82997 ХУСЕИН БАЈРАМ 53,472

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – јога – Факултетско образование

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 83088 Магдалена Костовска 77,300
2 82861 Моника Трајкова-Атанасова 68,900

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – карате – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 83147 Христијан Илиевски 52,020

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – кондициска подготовка – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 83843 Мартин Реџепагиќ 79,238

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – одбојка – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 83429 Ѓорги Ѓоргиев 91,450
2 83667 Дарко Стојчески 42,400

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – тенис – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 83515 Филип Андоновски 79,453

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – фудбал – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 81624 Филип Колеќески 51,647

 

Ранг листа 2020-2021-Спортски тренери – фитнес и боди билдинг – Вонредни

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 83693 Харис Салкоски 95,269
2 83398 Симон Калајџиески 79,400
3 83382 Иван Тодоровски 66,866
4 82960 Андреј Симоновски 42,917

 

Ранг листа 2020-2021-Физичко и здравствено образование – Специјални услови

Р.Бр. ИД Име Презиме Поени
1 82250 Далибор Глигоров 55,667
2 82365 Сербез Ридаров 46,176

 

Комисија

Претседател: Проф. Д-р Милан Наумовски  с.р.

Член: Проф. Д-р Александар Туфекчиевски  с.р.

Член: Проф. Д-р Гино Стрезовски  с.р.