ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС СО НОВИТЕ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

  • Home
  • Македонски
  • ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС СО НОВИТЕ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ


ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ФФОСЗ
Деканката на ФФОСЗ Ред. проф. д-р Ленче А. Величковска и продеканите Вонр. проф д-р Андријана Мисовски и Вонр. проф д-р Борче Даскаловски, во присуство на останатиот наставен кадар ги доделија индексите на новата генерација студенти.
Раководството на факултетот им посака топло добредојде и успех во студирањето, истакнувајќи дека во текот на студиите ќе стекнат голем фонд на знаења, вештини и искуства кои ќе им бидат од голема корист во животот и во нивната професионална ориентација.