Проект „Тандем наставници“ по физичко образованиеДеканката на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје – проф. д-р Ленче Алексовска Величковска разговара за проектот „Тандем наставници“ по физичко образование. Погледнете!