Пријавување на испити во продолжена прва сесија (казнена април 2022)

  • Home
  • Македонски
  • Пријавување на испити во продолжена прва сесија (казнена април 2022)


Од 04.04.2022 до 08.04.2022 година е пријавување на испитите во продолжена прва испитна сесија (казнена април 2022). Сите студенти можат да пријават испити со уплатница од 1000 денари.