Пријавување на испити на iKnow



Активно е електронското пријавување на испити во iKnow за студентите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Пријавувањето е овозможено од 25.12.2020 до 19.01.2021.

Ве молиме пријавете ги сите испити кои ќе ви се појават во iKnow.

Упатство за пријавување може да видите на следниот линк (погледнете ја страна 7, точка 2.5):

УПАТСТВО ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ