НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИСИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

  • Home
  • Македонски
  • НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИСИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ


НАЈНОВА ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИСИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

ПОЧИТУВАНИ ИДНИ СТУДЕНТИ

ЕЛЕКТРОНСКИТЕ АПЛИКАЦИИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА НА НАШИОТ ФАКУЛТЕТ ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 01.09 2020 ГОДИНА.

ПОРАДИ СЛОЖЕНАТА ПОСТАПКАТА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ, НЕКОИ КАНДИДАТИ НЕМОЖАТ ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО КОМПЛЕТНА ФОРМА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ АПЛИКАЦИИ ЗА УПИС.

ПОАЃАЈЌИ ОД НАВЕДЕНОТО, ФАКУЛТЕТОТ ИМ ОВОЗМОЖУВА НА СИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.08.2020 ГОДИНА ДО 01.09.2020 ГОДИНА, ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС (ВО ПИШАНА ФОРМА) ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ВО ПЕРИОДОТ ОД 09 ДО 15 ЧАСОТ. АДМИНИСТРАТОРОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЌЕ ЈА РЕГУЛИРА ЦЕЛАТА ПОСТАПКА ЗА ЕЛЕКТОРОНСКО АПЛИЦИРАЊЕ.

ПРИ ДОСТАВУВАЊЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, КАНДИДАТИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ПОЧИТУВААТ СИТЕ ПРОТОКОЛИ ПРОПИШАНИ ОД ВЛАДАТА НА РСМ (НОСЕЊЕ МАСКА И ОДРЖУВАЊЕ СОЦИЈАЛНА ДИСТАНЦА).