Мондано КАМП организира летен спортски камп за деца од основно образование во Александра камп – Грција

  • Home
  • Македонски
  • Мондано КАМП организира летен спортски камп за деца од основно образование во Александра камп – Грција


ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ, КОЛЕГИ И ИДНИ ПРОФЕСОРИ 

Мондано КАМП организира летен спортски камп за деца од основно образование во Александра камп – Грција.

Се бараат студенти кои ќе бидат дел од организацијата на кампот, ќе дадат свој придонес и ќе имаат можност да стекнат сопствено искуство за работа со деца. Селектираните  студенти, пред одржувањето на кампот ќе посетат соодветна обука, насоки и информации за летниот камп.