Материјали од онлајн семинарот одржан на 24.09.2020Ви благодариме што бевте дел од онлајн семинарот одржан на 24.09.2020.

Кликнете подолу на некое од копчињата за да ги преземете материјалите кои се користеа на семинарот.