Конкурс за стипендија – Атанас БлизнакофПодолу на копчето можете да ги преземете потребните документи за аплицирање за стипендија спонзорирана од Атанас Близнакоф.

Откога ќе ги пополните вашите документи, доставете ги во просториите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.