ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

 • Home
 • Македонски
 • ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА


Список на изборни предмети за летниот семестар за учебната 2022/23 година за насока ФЗО

II семестар :

 1. Ракомет на песок – Проф.д-р. Гино Стрезовски
 2. Психолошка подготовка – Проф.д-р. Ленче А. Величковска
 3. Олимпизам – Проф.д-р. Душко Иванов

IV семестар :

 1. Аеробик и пилатес – Проф.д-р. Горан Никовски
 2. Менаџмент во спорт – Проф.д-р. Иван Анастасовски
 3. Елементарно физичко – Проф.д-р Серјожа Гонтарев

VI семестар :

 1. Примена на компјутери – Проф.д-р. Вујица Живковиќ

VIII семестар :

 1. Рекреација и здравје – Проф.д-р. Горан Никовски

 

Список на изборни предмети за летниот семестар за учебната 2022/23 година за насока Спорт

II семестар :

 1. Ракомет на песок – Проф.д-р. Гино Стрезовски
 2. Психолошка подготовка – Проф.д-р. Ленче А. Величковска

IV семестар :

 1. Аеробик и пилатес – Проф.д-р. Горан Никовски
 2. Менаџмент во спорт – Проф.д-р. Иван Анастасовски

VI семестар :

 1. Рекреација и здравје – Проф.д-р. Горан Никовски
 2. Баскет 3×3 – Проф.д-р. Борче Даскаловски