Изборни предмети за втора, трета и четврта година – зимски семестар

 • Home
 • Македонски
 • Изборни предмети за втора, трета и четврта година – зимски семестар


Насока физичко и здраствено образование

Изборни предмети за III семестар

 1. Одбојка на песок
 2. Фитнес и Бодибилдинг
 3. Аеробик

 

Изборни предмети за V семестар

 1. Нутрициски протокол
 2. Елементарно физичко
 3. Училишен спорт

Изборни предмети за VII семестар

 1. Примена на компјутери
 2. Генетска кинезиологија
 3. Методологија на подготовка на стручни трудови

 

Насока спортски тренери

Изборни предмети за III семестар

 1. Стречинг
 2. Рекреација и здравје

Изборни предмети за V семестар

 1. Баскет 3 на 3