ИСПИТНА СЕСИЈА ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ИСПИТНА СЕСИЈА ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


 

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА  ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ – 2021 ГОДИНА
 
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура                                                  20.01.2021 ВО 09 Ч. On -line
Кинезиолошка антропологија                                                    11.02.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Пливање со ватерполо                                12.02.2021 ВО 13 ЧАСОТ On -line
Антропомоторика   13.01.2021 ВО 15 ЧАСОТ On -line
Спортска гимнастика                                   27.01.2021 ВО 15 ЧАСОТ On -line
Функционална анатомија   21.01.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Скијање –  1                                                                                                           20.01.2021 ВО 12 ЧАСОТ On -line
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор

  On -line
 
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
 
Физиологија                                                                                                          12.02.2021 ВО 18.00 ЧАСОТ             On – line     
Методологија со статистика                    10.02.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Биомеханика                                                                   22.01.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Хигиена на ФОСП                           18.02.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Педагогија 21.01.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Социологија на  ФОСП                                11.02.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Атлетика                                                     22.01.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Скијање – 2                                                                               20.01.2021 ВО 12 ЧАСОТ On -line
Танци и народни ора                                                              06.02.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор  
 
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
 
Медицина на спортот 25.01.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Психологија на ФОСП                  26.01.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Боречки спортови – 1                                                            27.01.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Ракомет                                                                                      28.01.2021 ВО 11 ЧАСОТ On -line
Фудбал                                                                                        20.01.2021 ВО 11 ЧАСОТ On -line
Теорија и методика на спортскиот тренинг                      29.01.2021 ВО 11 ЧАСОТ On -line
Логорување со планинарење                                                                            22.01.2021 ВО 16 ЧАСОТ On -line
Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор    
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
 
Кошарка                                             21.01.2021 ВО 11 ЧАСОТ On -line
Кинезитерапија                                              10.02.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Теорија и методика на спортска рекреација 20.01.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Боречки спортови – 2                                   22.01.2021 ВО 15 ЧАСОТ On -line
Одбојка                                              25.01.2021 ВО 11 ЧАСОТ On -line
Дидактика на ФОСП                                                   8.02.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line

 

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
 
Спортска исхрана                          8.02.2021 ВО 15 ЧАСОТ On -line
Аеробик и пилатес                                                        2.02.2021 ВО 12 ЧАСОТ On -line
Мал фудбал – футсал 20.01.2021 ВО 11 ЧАСОТ On -line
Олимпизам                                      20.01.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Основи на спортскиот менаџмент        12.02.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Мини и ракомет на плажа 25.01.2021 ВО 13 ЧАСОТ On -line
Фитнес и бодибилдинг               25.01.2021 ВО 15 ЧАСОТ On -line
Одбојка на песок 26.01.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт                                          10.02.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Кик-бикс 07.02.2021 ВО 16 ЧАСОТ On -line
Мерење и тестирање во боречките спортови 22.01.2021 ВО 13 ЧАСОТ On -line
Примена на компјутери                             10.02.2021 ВО 11 ЧАСОТ On -line
Училишен спорт 26.01.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Мини баскет и Стрит бол 22.01.2021 ВО 13 ЧАСОТ On -line
Акробатика 22.01.2021 ВО 15 ЧАСОТ On -line
Методологија на подготовка на стручни трудови 10.02.2021 ВО 13 ЧАСОТ On -line
Атлетски повеќебој 22.01.2021 ВО 16 ЧАСОТ On -line
Нутрициски и суплементациски протоколи 11.02.2021 ВО 16 ЧАСОТ On -line
Елементарно физичко образование 10.02.2021 ВО 14 ЧАСОТ On -line
Биомеханичка анализа (аспекти) 27.01.2021 ВО 10 ЧАСОТ On -line
Генетска Кинезиологија 11.02.2021 ВО 12 ЧАСОТ On- line
Стречинг 10.02.2021 ВО 12 ЧАСОТ On-line