Информација за испитот по предмет: Боречки 1 и Кик бокс

  • Home
  • Македонски
  • Информација за испитот по предмет: Боречки 1 и Кик бокс


Почитувани студенти, испитот по предметот Боречки 1 ќе се реализира на 27.01.2021 година во 12 часот во амфитеатар и Кик бокс на 28.01.2021 година во 12 часот во амфитеатар.