НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПЕДАГОГИЈА

  • Home
  • Announcement
  • НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПЕДАГОГИЈА


НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТОТ ПО ПЕДАГОГИЈА, ОЦЕНКИТЕ ЌЕ ИМ БИДАТ ЕВИДЕНТИРАНИ НА 22.02.2019 ГОДИНА(ПЕТОК) ВО 10 ЧАСОТ НА ФФОСЗ