ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА 2020-21 ГОДИНА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

  • Home
  • Македонски
  • ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА 2020-21 ГОДИНА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ


ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

  1. НА 01 НОЕМВРИ ЗАПОЧНУВА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
  2. НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР (НЕПАРЕН) ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ОД 01.11.2020 ДО 20. 12. 2020
  3. ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 11.01.2021 ГОДИНА – 02.2021 ГОДИНА
  4. ВТОРИОТ УПИСЕН РОК КЕ СЕ СПРОВЕДЕ ОД 01.02.2021 ГОДИНА ДО 01.03.2021 ГОДИНА
  5. НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР (ПАРЕН) ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ОД 10.03.2021 ГОДИНА ДО 20. 05.2021 ГОДИНА
  6. ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД                                                                   10.06.2021 ГОДИНА ДО 07.2021 ГОДИНА
  7. ТРЕТАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОД ОД 20.08.2021 ГОДИНА ДО 20.09.2021 ГОДИНА