ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР – 2019/2020 Г.

  • Home
  • Македонски
  • ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР – 2019/2020 Г.


ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 Г.           

 

НАСОКА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРВА ГОДИНА  
 

21 МАРТ 2020

08 – 11 Часот                     АНТРОПОМОТОРИКА

11 – 14 Часот                     СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

15 – 16 Часот                     АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                     КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

22 МАРТ – 2020

08 – 11 Часот                     СКИЈАЊЕ – 1

11 – 13 ЧАСОТ                    ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ

14 – 16 Часот                     ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

 

ВТОРА ГОДИНА
 

 28 МАРТ – 2020

08 – 11 ЧАСОТ                  АТЛЕТИКА

11 – 14 ЧАСОТ                  ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 16 Часот                    ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

     

29 МАРТ – 2020

08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

11 – 14 Часот                    МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 17 Часот                    СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

17 – 19 Часот                    ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

 

22 МАРТ – 2020

08 – 11 Часот              СКИЈАЊЕ – 2            

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

04 АПРИЛ – 2020

08 – 11 Часот        МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

11 – 14 Часот        РАКОМЕТ

15 – 18 Часот        БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

 

05 АПРИЛ – 2020

08 – 11 Часот        ФУДБАЛ

11 – 14 Часот        ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

15 – 16 Часот        ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот        ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

25 АПРИЛ – 2020

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                    КОШАРКА

15 – 18 Часот                    БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

 

26 АПРИЛ – 2020

08 – 11 Часот                    ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

11 – 14 Часот                    КИНЕЗИТЕРАПИЈА

15 – 18 Часот                    ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

ДИПЛОМСКАТА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

 09 МАЈ – 2020

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

10  МАЈ – 2020

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               ХАТА ЈОГА

19 – 19.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА 

 

НАСОКА СПОРТ

 

ПРВА ГОДИНА
 

 21 МАРТ 2020

08 – 11 Часот                     АНТРОПОМОТОРИКА

15 – 16 Часот                     АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                     КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

22 МАРТ – 2020

08 – 11 Часот                     СКИЈАЊЕ – 1

14 – 16 Часот                     ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ    – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВО-РЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ      – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ВТОРА ГОДИНА
 

 28 МАРТ – 2020

11 – 14 ЧАСОТ                  МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                    ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

     

29 МАРТ – 2020 

08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

11 – 14 Часот                    ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 17 Часот                    СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

 

05 АПРИЛ – 2020 

16 – 19 Часот                    ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

 04 АПРИЛ – 2020

08 – 11 Часот        МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

 

05 АПРИЛ – 2020

11 – 14 Часот        ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

 

26 АПРИЛ – 2020

08 – 11 Часот                    ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

1518 Часот                    ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА СЕ    РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ  СО      ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКА РАБОТА – ОБВРСКИТЕ ЗА ОВОЈ ПРЕДМЕТ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА СПОРТ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

 09 МАЈ – 2020

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

10  МАЈ – 2020

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               ХАТА ЈОГА

19 – 19.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

 

ПРВА ГОДИНА
 

21 МАРТ – 2020

11 – 14 Часот              СПОРТСКА ГИМНАСТИКА    

           

22 МАРТ – 2020                                   

11 – 13 Часот              ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ     

14 – 16 ЧАСОТ              СКИЈАЊЕ – 1                                   

 

ВТОРА ГОДИНА
 

 28 МАРТ- 2020

08 – 11 Часот              АТЛЕТИКА     

 

29 МАРТ – 2020                       

17 – 19 Часот              ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА      

 

22 МАРТ – 2020

08  – 11 Часот              СКИЈАЊЕ – 2 

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

04 АПРИЛ – 2020

11 – 14  Часот                        РАКОМЕТ

15 – 18  Часот                        БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

 

05 АПРИЛ

08 – 11 Часот           ФУДБАЛ

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

25 АПРИЛ – 2020 

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                    КОШАРКА

15 – 18 Часот                    БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2                       

ДИПЛОМСКАТА РАБОТАТА, СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

 09 МАЈ – 2020

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

10  МАЈ – 2020 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               ХАТА ЈОГА

19 – 19.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)