Резултати од испитот по педагогијаРезултати од испитот по Педагогија, одржан на 21.01.2020

(Факултет за физичко образование, спорт и здравје)

 

 1. Ангел Алаѓозовски                   10
 2. Оливера Свилар                       10
 3. Оливер Милорадовски              10
  1. Петар Велевски                           9
 4. Магдалена Ташковска                8
 5. Марко Костов                              10
 6. Стојанче Колев                            10
 7. Анастасија Митревска                 10
 8. Никола Златев                             10
 9. Кристијан Ацковски                     10
 10. Викторија Игнатовска                   9
 11. Дамјан Ѓорѓиевски                        9
 12. Ѓорѓи Илов                                     9
 13. Никола Бабунски                            10
 14. Наум Костовски                               8
 15. Петар Кметовски                              6
 16. Константин Василевски                    6
 17. Фахир Мемишоски                             9
 18. Александар Трпевски                         6
 19. Кристијан Јошевски                            6
 20. Андреја Деорски                                 6
 21. Симеон Танески                                  6
 22. Никола Донески                                  6
 23. Стефан Милошевски                          6
 24. Виктор Ристов                                      9
 25. Нора Јиневски                                     10
 26. Игор Палаханов                                   10
 27. Ванчо Здравевски                                7
 28. Ибраим Ајдаровски                               7
 29. Дамјан Крстевски                                   6
 30. Адем Адем                                             7
 31. Васил Киров                                            6
 32. Ѓорѓи Георгиевски                                    6
 33. Миле Станимировиќ                                 7
 34. Миралем Сезаири                                     7
 35. Максим Митевски                                    7
 36. Дарко Стевковски                                      9
 37. Шадије Речел                                              8
 38. Сергеј Јанчевски                                         7
 39. Теодора Крстевска                                      8
 40. Кирил Кмапацев                                           6
 41. Бошко Гацевски                                            6
 42. Ратко Ризоски                                               6
 43. Нена Гонгарева                                            6
 44. Антонио Георгиевски                                    6
 45. Александар Ефтимов                                    7
 46. Милева Прашова (6394)                               10
 47. Велинска Даниела                                          9
 48. Ненад Костовски                                            8
 49. Јелена Мирческа                                             8
 50. Виктор Ќосев                                                    8
 51. Стефан Кукудноски                                           7
 52. Стефан Чакалиќ                                               7
 53. Ибрахим Алили                                                 6
 54. Димче Манчев                                                   6
 55. Мартин Стојанов                                                 6
 56. Љупчо Илијоски                                                   6
 57. Борис Нешовиќ                                                      6
 58. Елеонора Пешевска                                             7
 59. Александар Најдовски                                            9
 60. Јана Настевска                                                        7
 61. Сара Хусеин                                                           7
 62. Андреј Кироваков                                                     7
 63. Фиона Конџели                                                       8
 64. Филип Ѓоревски                                                      6
 65. Ангела Миладинова                                                7
 66. Димитар Тасев                                                        6
 67. Ангел Ристовски                                                      6
 68. Ванчо Ристевски                                                      7
 69. Мартина Далевска                                                   6
 70. Гораст Мојсовски                                                      6
 71. Јулија Димитровска                                                  6
 72. Стефан Трајковски                                                    6
 73. Хикин Алимовски                                                        6
 74. Цветанка Савеска                                                      6

 

Колегите кои не се на списокот, се упатуваат на испит следната испитна сесија

Проф. д-р Лена Дамовска