РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА


РАНГ ЛИСТИ ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

 

НАСОКА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

1 78133 Христијан Цветановски 44,91 20,58 65,49
2 78268 Дејан Гошевски 33,00 27,07 60,07
3 78251 Ален Ќосевски 34,42 25,04 59,46
4 78080 Давид Божиновски 33,92 20,01 53,94

 

 

 НАСОКА СПОРТ – КОШАРКА

1 78293 Андреј Цветковски 56,15 32,59 88,74
2 78002 Панче Нушевски 59,71 21,41 81,13
3 78091 Драган Пецев 39,85 27,44 67,29
4 78245 Тони Симиќ 36,80 25,00 61,80

 

 

НАСОКА СПОРТ –  РАКОМЕТ

1 78090 Марко Божиновски 37,65 27,04 64,69

 

 

НАСОКАТА СПОРТ –  ОДБОЈКА

1 78179 Јован Илиески 43,25 27,41 70,65

 

 

НАСОКА СПОРТ –  КОНДИЦИСКА ПОДГОТОВКА

 

1 78288 Раде Стефановски 45,92 23,00 68,92

 

Пкрај предвидените документи, при уписот кандидатите треба да достават и лекарско уверение извадено од Универзитетската амбуланта. Уписот ќе се изврши на 30 септември.

 

 

 

Комисија

 

Претседател: проф. д-р Милан Наумовски с. р.

Член: проф. д-р Александар Туфекчиевски с. р.

Член: проф. д-р Гино Стрезовски с. р.