СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ ИНДЕКСИ ЗА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНТИ

  • Home
  • Македонски
  • СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ ИНДЕКСИ ЗА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНТИ


СООПШТЕНИЕ ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ

ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

 

СВЕЧЕНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИТЕ ЗА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНТИ, КОИ СЕ ЗАПИШАНИ ВО ПРВА ГОДИНА (НА ДВЕТЕ НАСОКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА), НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТ И ЗДРАВЈЕ, ЌЕ СЕ ИЗВРШИ НА 01.10.2019 ГОДИНА, ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ФАКУЛТЕТОТ, СО ПОЧЕТОК ВО 11 ЧАСОТ.

                                                                                                            ОД ДЕКАНАТОТ