РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО АНАТОМИЈА ОДРЖАН НА 18.06.2019 Г.РЕЗУЛТАТИ

 

ОД ИСПИТОТ ОД ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА 

ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одржан на 18.06.2019

 

ИМЕ ПРЕЗИМЕ БРОЈ НА ИНДЕКС КОЛОКВИУМ

1

КОЛОКВИУМ

2

1.       Ибраим Ајдаровски 6469 30.0 33.0
2.       Фахир Мемишоски 6430 27.0 27.0
3.       Васко Мартиновски 6480 27.0 27.0
4.       Христијан Маркоски 6543 27.0 27.0
5.       Стефан Кукуноски 6387 36.0 39.0
6.       Никола Јаневиќ 6426 27.0 27.0
7.       Кристијан Јордановски 6533 27.0 27.0
8.       Дамјан Крстевски 6381 30.0 30.0
9.       Даниела Велинска 6527 45.0 42.0
10.    Ненад Тодоровски 6511 27.0 27.0
11.    Виктор Петков 6370 30.0 27.0
12.    Ратко Ризоски 6476 27.0 27.0
  1. Филип
Илиќ 5937 27.0 27.0

 

14.    Милена Касоска 6411 27.0
15.    Марко Милошевски 6435 30.0
16.    Иван Манасијевиќ 6504 27.0
17.    Кирил Митковски 6457 27.0
18.    Атанас Јовановски 6396 27.0
19.    Мишо Николовски 6393 27.0
20.    Филип Николов 6400 27.0
21.    Хакан Алимовски 6481
22.    Цветанка Савеска 6443
23.    Виктор Ќосев 6438
24.    Драган Кузманов 6495
25.    Филип Георгиев 6515
 

  1. Ненад
 

Георгиевски

5578
 

  1. Дино
 

Гошевски

6235

 

 

НАПОМЕНА:

  • Студентите можат да направат увид во резултатите на тестот на 01.07.2019 од 11:30-12:30 ч. кај доц. д-р Е. Чадиковска
  • Студентите кои ги положиле двата теста да донесат индекс за оценка на 01.07.2019

 

 

Од Катедрата