УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЛИГИ – МАЛ ФУДБАЛ – 16.04.2019 Г.

  • Home
  • Македонски
  • УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЛИГИ – МАЛ ФУДБАЛ – 16.04.2019 Г.


ДЕНЕС (16.04.2019)  СЕ ОДИГРАА  1/4  ФИНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ВО МАЛ ФУДБАЛ. 

БЕА ПОСТИГНАТИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

 

ГРАДЕЖЕН Ф. – МАЖИ  –   ФАРМАЦИЈА  – МАЖИ    10:1  

 

ФФОСЗ – МАЖИ   –  ВЕТЕРИНА -МАЖИ   3:0

 

МАШИНСКИ Ф. – МАЖИ –  ПРАВЕН Ф.  – МАЖИ    6:3  

 

ФИЛОЗОФСКИ Ф. МАЖИ – ФИНКИ МАЖИ   6:0

 

СЕ ФОРМИРАА СЛЕДНИТЕ 1/2 ПАРОВИ:

 

ГРАДЕЖЕН Ф. – МАЖИ  –   ФФОСЗ – МАЖИ 

( 23.04.2019 Г. ВТОРНИК ВО 14.00 ЧАСОТ)

 

МАШИНСКИ Ф. – МАЖИ – ФИЛОЗОФСКИ Ф.- МАЖИ

( 23.04.2019 Г. ВТОРНИК ВО 15.00 ЧАСОТ)