ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ЛЕТНИOТ СЕМЕСТАР ЗА 2018/19 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ЛЕТНИOТ СЕМЕСТАР ЗА 2018/19 ГОДИНА


ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

НАСОКА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 Г.

 

ПРВА ГОДИНА

 30 МАРТ – 2019

08 – 11 Часот                      АНТРОПОМОТОРИКА

11 – 14 Часот                      СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                      КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

31 МАРТ – 2019

08 – 10 Часот                      СКИЈАЊЕ – 1

11 – 13 Часот                       ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ

14 – 16 Часот                      ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

 

ВТОРА ГОДИНА

06 АПРИЛ – 2019

08 – 11 ЧАСОТ                   АТЛЕТИКА

11 – 14 ЧАСОТ                   МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                     ПЕДАГОГИЈА

07 АПРИЛ – 2019

08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

17 – 19 Часот                     ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

31 МАРТ – 2019

08 – 10 Часот              СКИЈАЊЕ – 2            

 

ТРЕТА ГОДИНА

 13 АПРИЛ – 2019

08 – 11 Часот         ФУДБАЛ

11 – 14 Часот         МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

15 – 18 Часот         БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

14  АПРИЛ – 2019

08 – 11 ЧАСОТ       РАКОМЕТ

11 – 14 Часот         ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И         СПОРТОТ

15 – 16 Часот         ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

 16 – 19 Часот        ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

ЧЕТВРТА ГОДИНА

19  АПРИЛ – 2019

08 – 11 Часот                    КОШАРКА

11 – 14 Часот                     ОДБОЈКА

15 – 18 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

20 АПРИЛ – 2019

08 – 11 Часот         ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

11 – 14 Часот         КИНЕЗИТЕРАПИЈА

15 – 18 Часот      ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

ОБВРСКИТЕ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ДИПЛОМСКА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАСОКАТА СПОРТ, ЗА ЛЕТНИОТ СЕМСТАР ЗА 2018/19 ГОДИНА

 11 МАЈ – 2019

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот        МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

11 – 11.45 Часот          ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ  

12 – 12.45 Часот               РОДОВИ И СПОРТ  И СПОРТ И ЛИЧНОСТ

14 – 14.45 Часот               МИНИ КОШАРКА 

15 – 15.45 Часот                ОДБОЈКА НА ПЕСОК 

16 – 16.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА 

17 – 17.45 Часот               АКРОБАТИКА 

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕНТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

12 МАЈ  – 2019

08 – 8.45 Часот                ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ 

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ И БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС 

11 – 11.45 Часот                СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот               МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ 

14 – 14.45 Часот      МЕТОДОЛОГ. НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС 

16 – 16.45 Часот               АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ 

 

НАСОКА СПОРТ

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

 

ПРВА ГОДИНА

 30 МАРТ – 2019

08 – 11 Часот                       АНТРОПОМОТОРИКА

15 – 16 Часот                       АНАТОМИЈА

16 – 19 Часот                       КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

31 МАРТ – 2019

08 – 11 Часот                       ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

14 – 16 Часот                       СКИЈАЊЕ – 1

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВО-РЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕОРИЈА  НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ     – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ   – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕХНИКА   НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ    – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕХНИКА   НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ    – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ВТОРА ГОДИНА

 06 АПРИЛ – 2019

11 – 14 Часот                     МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

15 – 16 Часот                     ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

07 АПРИЛ – 2019

      08 – 11 Часот                     БИОМЕХАНИКА

      11 – 14 Часот                     ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

      15 – 17 Часот                     СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

01 АПРИЛ – 2019

      14 – 16 Часот                     СКИЈАЊЕ – 2

14 АПРИЛ – 2019

15 – 16 Часот                     ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

16 – 19 Часот                     ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

ТАКТИКА НА  ИЗБРАНИОТ СПОРТ  – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО  ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ТРЕТА ГОДИНА

14 АПРИЛ 2019                  

08 – 11 Часот                МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

11 – 14 Часот  ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

20  АПРИЛ – 2019

08 – 11 Часот       ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

11 – 14 Часот        КИНЕЗИТЕРАПИЈА

1518 Часот         ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

        ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА  СЕ                 РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ                            СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

ПЕДЕАГОШКА ПРАКСА СО ДИПЛОМСКА РАБОТА – ОБВРСКИТЕ ЗА ОВОЈ ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАСОКАТА СПОРТ, ЗА ЛЕТНИОТ СЕМСТАР ЗА 2018/19 ГОДИНА

 11 МАЈ  – 2019

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот        МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

11 – 11.45 Часот         ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ  

12 – 12.45 Часот               РОДОВИ И СПОРТ И СПОРТ И ЛИЧНОСТ

14 – 14.45 Часот               МИНИ КОШАРКА И STREET BALL

15 – 15.45 Часот                ОДБОЈКА НА ПЕСОК

16 – 16.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

17 – 17.45 Часот               АКРОБАТИКА

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕНТАРБОДИБИЛДИНГНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

12 МАЈ – 2019

08 – 8.45 Часот                 ФИТНЕС И 

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ И БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот               МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

14 – 14.45 Часот      МЕТОДОЛОГ. НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС 

16 – 16.45 Часот               АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРВА ГОДИНА

 30 МАРТ – 2019

            11 – 14 Часот               СПОРТСКА ГИМНАСТИКА      

31 МАРТ

            11 – 13 Часот           ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ         

31 МАРТ 2019

08– 10  ЧАСОТ                СКИЈАЊЕ – 1                                   

 

ВТОРА ГОДИНА

 31 МАРТ – 2019

            08  – 10 Часот              СКИЈАЊЕ – 2  

06 АПРИЛ – 2019

08 – 11 Часот               АТЛЕТИКА      

07  АПРИЛ – 2019

17 – 19 Часот               ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА        

 

ТРЕТА ГОДИНА

 13  АПРИЛ – 2019

            08 – 11  Часот              ФУДБАЛ

            11 – 14 Часот               РАКОМЕТ                   

            15 – 18  Часот              БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

19  АПРИЛ – 2019

08 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

11 – 14 Часот                     КОШАРКА

15 – 18 Часот                     БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

ОБВРСКИТЕ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ДИПЛОМСКА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАСОКАТА СПОРТ, ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

 11 МАЈ – 2019

 08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот         МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

11 – 11.45 Часот          ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ 

12 – 12.45 Часот               РОДОВИ И СПОРТ И СПОРТ И ЛИЧНОСТ

14 – 14.45 Часот               МИНИ КОШАРКА И STREET BALL

15 – 15.45 Часот                ОДБОЈКА НА ПЕСОК

16 – 16.45 Часот                МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

17 – 17.45 Часот               АКРОБАТИКА

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕНТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

12 МАЈ – 2019

08 – 8.45 Часот                 ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ И БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА

10 – 10.45 Часот                АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот                СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот               МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

14 – 14.45 Часот      МЕТОДОЛОГ. НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот                КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ