ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР – 2019/20 Г.

  • Home
  • Македонски
  • ТЕРМИНИ ЗА СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР – 2019/20 Г.


 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 Г.  

ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА   

 

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА, СЕМИНАРИТЕ ВОЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ПРЕКУ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ. СЕКОЈ ОД ВАС Е ОБВРЗАН ДА СЕ ПРИКЛУЧИ НА ФЕЈСБУК ГРУПАТА ЗА ВАШАТА ГОДИНА, КАДЕ ШТО ЌЕ ГО ДОБИЕТЕ ЛИНКОТ ЗА СЕКОЕ ПРЕДАВАЊЕ ОДДЕЛНО.       

 

 

НАСОКА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

ПРВА ГОДИНА  
 

11 АПРИЛ 2020

 

09 – 11 Часот                     АНТРОПОМОТОРИКА

12 – 14 Часот                     СПОРТСКА ГИМНАСТИКА

15 – 16 Часот                     АНАТОМИЈА

17 – 19 Часот                     КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

12 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот                     СКИЈАЊЕ – 1

12 – 14 ЧАСОТ                    ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ

15 – 17 Часот                     ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

 

ВТОРА ГОДИНА
 

11 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 ЧАСОТ                  АТЛЕТИКА

12 – 14 ЧАСОТ                  ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 16 Часот                    ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

18 – 19 Часот                    ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

 

12 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот                      СКИЈАЊЕ – 2

12 – 14 Часот                     БИОМЕХАНИКА

15 – 17 Часот                    МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА

18 – 20 Часот                    СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

            

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

25 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот        МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

12 – 14 Часот        РАКОМЕТ

15 – 17 Часот        БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

 

26 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот        ФУДБАЛ

12 – 14 Часот        ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

15 – 16 Часот        ЛОГОРУВАЊЕ СО ПЛАНИНАРСКА ТУРА

17 – 19 Часот        ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

25 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

12 – 14 Часот                    КОШАРКА

16 – 18 Часот                    БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

 

26 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот                    ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

12 – 14 Часот                    КИНЕЗИТЕРАПИЈА

16 – 18 Часот                    ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 

ДИПЛОМСКАТА РАБОТА, СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

09 МАЈ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

10  МАЈ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               ХАТА ЈОГА

19 – 19.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

 

 

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА 

 

 

НАСОКА СПОРТ

 

 

ПРВА ГОДИНА
 

11 АПРИЛ 2020

 

09 – 11 Часот                     АНТРОПОМОТОРИКА

15 – 16 Часот                     АНАТОМИЈА

17 – 19 Часот                     КИНЕЗИОЛОШКА АНТРОПОЛОГИЈА

 

12 АПРИЛ – 2020

 

15 – 17 Часот                     ИСТОРИЈА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

 

ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ    – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВО-РЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА  НА ИЗБРАНИОТ СПОРТ      – НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ СО ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ВТОРА ГОДИНА
 

11 АПРИЛ – 2020

 

12 – 14 ЧАСОТ                  ХИГИЕНА ВО ФЗО И СПОРТОТ

15 – 16 Часот                    ФИЗИОЛОГИЈА

16 – 17 Часот                    ПЕДАГОГИЈА

     

                                                                   12 АПРИЛ – 2020

 

12 – 14 Часот                    БИОМЕХАНИКА

15 – 17 Часот                    МЕТОДОЛОГИЈА СО СТАТИСТИКА           

18 – 20 Часот                   СОЦИОЛОГИЈА ВО ФЗО И СПОРТОТ

 

26 АПРИЛ – 2020

 

17 – 19 Часот                    ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКИОТ ТРЕНИНГ

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

25 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот        МЕДИЦИНА НА СПОРТОТ

 

26 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот        ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

12 – 14 Часот        ПСИХОЛОГИЈА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

1518 Часот        ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НА СПОРТСКАТА РЕКРЕАЦИЈА

 

                                    ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА ВО  ИЗБРАНИОТ СПОРТ – НАСТАВАТА СЕ     

                                    РЕАЛИЗИРА ПО МЕНТОРСКИ ПАТ ВО ТЕРМИНИ ДОГОВОРЕНИ  СО     

                                    ПРЕДМЕТНИОТ НАСТАВНИК ОД ИЗБРАНИОТ СПОРТ

 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА СО ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКА РАБОТА – ОБВРСКИТЕ ЗА ОВОЈ ПРЕДМЕТ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА СПОРТ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

09 МАЈ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

10  МАЈ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               ХАТА ЈОГА

19 – 19.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАРИ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ДИПЛОМИРАЛЕ НА НАСОКАТА СПОРТ И ПОЛАГААТ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

 

ПРВА ГОДИНА
 

11 АПРИЛ – 2020

 

            12 – 14 Часот              СПОРТСКА ГИМНАСТИКА    

           

12 АПРИЛ – 2020

 

            09 – 11 ЧАСОТ             СКИЈАЊЕ – 1            

            12 – 14 Часот              ПЛИВАЊЕ СО ВАТЕРПОЛО – БАЗЕН КАРПОШ     

                       

 

ВТОРА ГОДИНА
 

11 АПРИЛ- 2020

 

09 – 11 Часот              АТЛЕТИКА     

             18 – 19 Часот             ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

 

12 АПРИЛ – 2020

 

09  – 11 Часот              СКИЈАЊЕ – 2             

           

 

ТРЕТА ГОДИНА
 

25 АПРИЛ – 2020

 

           

             12 – 14  Часот                        РАКОМЕТ

             15 – 17  Часот                        БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 1

 

26 АПРИЛ

 

               09 – 11 Часот           ФУДБАЛ

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

25 АПРИЛ – 2020

 

09 – 11 Часот                     ОДБОЈКА

12 – 14 Часот                    КОШАРКА

16 – 18 Часот                    БОРЕЧКИ СПОРТОВИ – 2

                       

ДИПЛОМСКАТА РАБОТАТА, СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ДОГОВОР СО ИЗБРАНИОТ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК – МЕНТОР

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА НАСОКАТА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛЕТНИОТ (ПАРЕН) СЕМЕСТАР ЗА 2019-20 ГОДИНА
 

09 МАЈ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 ОЛИМПИЗАМ

09 – 9.45 Часот                 СПОРТСКА ИСХРАНА

10 – 10.45 Часот               МИНИ И РАКОМЕТ НА ПЛАЖА

11 – 11.45 Часот               МИНИ КОШАРКА

12 – 12.45 Часот               РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУСИ И РОДОВИ И СПОРТ

14 – 14.45 Часот               ОДБОЈКА НА ПЕСОК

15 – 15.45 Часот               АКРОБАТИКА

16 – 16.45 Часот               ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ВО Ф.К. И СПОРТОТ

17 – 17.45 Часот               МЕРЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ВО БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ

18 – 18.45 Часот               ЕЛЕМЕТАРНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

10  МАЈ – 2020

 

08 – 8.45 Часот                 МАЛ ФУДБАЛ – ФУТСАЛ

09 – 9.45 Часот                 УЧИЛИШЕН СПОРТ

10 – 10.45 Часот               АЕРОБИК И ПИЛАТЕС

11 – 11.45 Часот               ОСНОВИ НА СПОРТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ

12 – 12.45 Часот                АТЛЕТСКИ ПОВЕЌЕБОЈ

14 – 14.45 Часот               МЕТОДОЛОГИЈА НА ПОДГОТОВКА НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

15 – 15.45 Часот               КИК – БОКС

16 – 16.45 Часот               ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

17 – 17.45 Часот               НУТРИЦИСКИ И СУПЛЕМЕНТАЦИСКИ ПРОТОКОЛИ

18 – 18.45 Часот               ХАТА ЈОГА

19 – 19.45 Часот               БИОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА (АСПЕКТИ)