ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА 2019 Г.

  • Home
  • Македонски
  • ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА 2019 Г.


 

ПРОДОЛЖЕНА ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА – 2019 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ПРОДОЛЖЕНА ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА  ИСПИТНА  СЕСИЈА – 2019 ГОДИНА

ПРВА ГОДИНА

ТЕРМИНИ

МЕСТО

Историја на физичката култура 01.04.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезиолошка антропологија 04.04.2019 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Пливање со ватерполо 03.04.2019 ВО 13 ЧАСОТ Базен Карпош
Антропомоторика 24.04.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Спортска гимнастика 02.04.2019 ВО 15 ЧАСОТ ФФОСЗ
Функционална анатомија 05.04.2019 ВО 09 ЧАСОТ Медицински фак.

Институт анатомија

Скијање –1 04.04.2019 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:  Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор ФФОСЗ

ВТОРА ГОДИНА

ТЕРМИНИ

МЕСТО

Физиологија 01.04.2019 ВО 9.30 ЧАСО ПМФ
Методологија со статистика 02.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханика 02.04.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Хигиена на ФОСП 03.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Педагогија 04.04.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФИЛОЗОФСКИ
Социолoогија на  ФОСП 03.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетика 04.04.2019 ВО 09 ЧАСОТ ВОЈНО
Скијање – 2 04.04.2019 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Танци и народни ора 04.04.2019 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор ФФОСЗ

ТРЕТА ГОДИНА

ТЕРМИНИ

МЕСТО

Медицина на спортот 10.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Психологија на ФОСП 02.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 1 02.04.2019 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Ракомет 05.04.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фудбал 04.04.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортскиот тренинг 03.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Логорување со планинарење 04.04.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ТЕРМИНИ

МЕСТО

Кошарка 03.04.2019 ВО 12.30 ЧАС ФФОСЗ
Кинезитерапија 05.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортска рекреација 01.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 2 03.04.2019 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка 04.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Дидактика на ФОСП 02.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ТЕРМИНИ

МЕСТО

Спортска исхрана 03.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Аеробик и пилатес 01.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мал фудбал – футсал 04.04.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Олимпизам 01.04.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Основи на спортскиот менаџмент 03.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини и ракомет на плажа 05.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фитнес и бодибилдинг 24.04.2019 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка на песок 04.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт 02.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кик-бикс 02.04.2019 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мерење и тестирање во боречките спортови 03.04.2019 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Примена на компјутери 05.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Училишен спорт и биомеханички аспекти во спортот 02.04.2019 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини баскет 03.04.2019 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Акробатика 02.04.2019 ВО 15 ЧАСОТ ФФОСЗ
Методологија на подготовка на стручни трудови 02.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетски повеќебој 04.04.2019 ВО 09 ЧАСОТ ФФОСЗ
Нутрициски и суплементациски протоколи 10.04.2019 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗАПОЧНУВА НА 25.03.2019 И ЌЕ ТРАЕ ДО 29.03.2019 ГОДИНА, А ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЗАПОЧНУВА ОД 01.04.2019 ГОДИНА И ЌЕ ТРАЕ ДО 05.04.2019 ГОДИНА.

ПРАВО НА ПРИЈАВУВАЊЕ ИМААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ  ГО ЗАПИШАЛЕ ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА.