ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА


 

ИСПИТНА СЕСИЈА ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА  ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ – 2020 ГОДИНА
ПРВА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Историја на физичката култура                                                  20 и 21.01.2020 ВО 09 Ч. ФФОСЗ
Кинезиолошка антропологија                                                    10.02.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Пливање со ватерполо                                12.02.2020 ВО 13 ЧАСОТ Базен Карпош
Антропомоторика    28.01.2020 ВО 17 ЧАСОТ ФФОСЗ
Спортска гимнастика                                   11.02.2020 ВО 15 ЧАСОТ ФФОСЗ
Функционална анатомија    21.01.2020 ВО 09 ЧАСОТ Медицински фак– Амфит. 1
Скијање –  1                                                                                                           22.01.2020 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
ВО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР:

Теорија  и методика, Техника и тактика и Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор

ФФОСЗ
ВТОРА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Физиологија                                                                                                          12.02.2020 ТЕРМИНОТ Е Во договор со професорот
Методологија со статистика                    10.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Биомеханика                                                                   23.01.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Хигиена на ФОСП                           13.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Педагогија 21.01.2020 ВО 10 ЧАСОТ Филозофски ф.Голем амф
Социологија на  ФОСП                                 11.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетика                                                      22.01.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Скијање – 2                                                                               22.01.2020 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Танци и народни ора                                                             06.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Тактика на избраниот спорт – во договор со предметниот професор ФФОСЗ
ТРЕТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Медицина на спортот 11.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Психологија на ФОСП                  10.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 1                                                            06.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Ракомет                                                                                      23.01.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фудбал                                                                                        22.01.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортскиот тренинг                      12.02.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Логорување со планинарење                                                                            22.01.2020 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Физичка подготовка во избраниот спорт, во договор со предметиот професор ФФОСЗ
ЧЕТВРТА ГОДИНА ТЕРМИНИ МЕСТО
Кошарка                                             21.01.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кинезитерапија                                              10.02.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Теорија и методика на спортска рекреација 20.01.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Боречки спортови – 2                                   22.01.2020 ВО 15 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка                                              23.01.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Дидактика на ФОСП                                                   10.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ

ТЕРМИНИ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТЕРМИНИ МЕСТО
Спортска исхрана                           13.02.2020 ВО 15 ЧАСОТ ФФОСЗ
Аеробик и пилатес                                                        20.01.2020 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мал фудбал – футсал 22.01.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Олимпизам                                      22.01.2020 ВО 12 ЧАСОТ ФФОСЗ
Основи на спортскиот менаџмент        12.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини и ракомет на плажа 23.01.2020 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Фитнес и бодибилдинг               28.01.2020 ВО 17 ЧАСОТ ФФОСЗ
Одбојка на песок 23.01.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Раководење со човечки ресурси  – Родови и спорт                                          10.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Кик-бикс 07.02.2020 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мерење и тестирање во боречките спортови 22.01.2020 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Примена на компјутери                            10.02.2020 ВО 11 ЧАСОТ ФФОСЗ
Училишен спорт 23.01.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ
Мини баскет и Стрит бол 22.01.2020 ВО 14 ЧАСОТ ФФОСЗ
Акробатика 22.01.2020 ВО 15 ЧАСОТ ФФОСЗ
Методологија на подготовка на стручни трудови 10.02.2020 ВО 13 ЧАСОТ ФФОСЗ
Атлетски повеќебој 22.01.2020 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Нутрициски и суплементациски протоколи 11.02.2020 ВО 16 ЧАСОТ ФФОСЗ
Елементарно физичко образование 10.02.2020 ВО 14 ЧАСОТ фФОСЗ
Биомеханичка анализа (аспекти) 23.01.2020 ВО 10 ЧАСОТ ФФОСЗ

 

  • ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.12.2019 Г. ДО 17.01.2020 ГОДИНА.  СЕКОЈ СТУДЕНТ Е ОБВРЗАН ДА ИЗВРШИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЕКОЈ ИСПИТ.
  • СО ПРИЈАВАТА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА СТУДЕНТОТ ПРИСТАПУВА НА ИСПИТ  
  • ДОКОЛКУ СТУДЕНТОТ НЕ ИЗВРШИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТОТ, ЗА ДА БИДЕ ВНЕСЕНА НЕГОВАТА ПРИЈАВА ОД СТРАНА НА АДМИНИСТРАТОРОТ ВО I-KNOW СИСТЕМОТ, СТУДЕНТОТ ЌЕ ПЛАТИ КАЗНА ОД 500 ДЕНАРИ, КОЈА ЌЕ ЈА УПЛАТИ НА ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.