СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРВА ГОДИНАВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 28.12.2018 ГОДИНА, НА ИНСТИТУТОТ ПО АНАТОМИЈА ВО АМФИТЕАТАР 1. ПРВА И ВТОРА ГРУПА – 15.00 ЧАСОТ, ТРЕТА ГРУПА И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ – 15.30 ЧАСОТ.