СООПШТЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

  • Home
  • Македонски
  • СООПШТЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА


СООПШТЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ОД ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ – РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ, ПОРАДИ НОВОНАСТАНАТАТА СИТУАЦИЈА СО КОРОНАВИРУСОТ, НА НАШИОТ ФАКУЛТЕТ НАСТАВАТА СЕ РЕАЛИЗИРА ПРЕКУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ.

СЕКОЈ ПРОФЕСОР ДОСТАВУВА ЛИНК ЗА КОМУНИКАЦИЈА ДО ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ГОДИНИТЕ, КОИ ПОТОА ГО ДИСТРИБУИРААТ ДА СИТЕ КОЛЕГИ.

СЕКОЈ СТУДЕНТ ТРЕБА ДА ЈА ИНСТАЛИРА ZOOM.US АПЛИКАЦИЈАТА (НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИЛИ НА РС КОМПЈУТЕР) КАКО БИ МОЖЕЛ АКТИВНО ДА СЕ ВКЛУЧИ НА ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈАТА.