СООПШТЕНИЕ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС НА ФФОСЗ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 14-24.03.202О Г.

  • Home
  • Македонски
  • СООПШТЕНИЕ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС НА ФФОСЗ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 14-24.03.202О Г.


СООПШТЕНИЕ

ПОРАДИ НАСТАНАТАТА СИТУАЦИЈА СО КОРОНА ВИРУСОТ И УКАЖУВАЊАТА НА ВЛАДАТА НА РСМ И РЕКТОРАТОТ НА УКИМ, СЕ ОДЛАГААТ СИТЕ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 14.03.2020 Г. ДО 24.03.2020 ГОД.

СЕ ОДЛАГААТ ИСПИТИТЕ ОД ПРОДОЛЖЕНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА И СЕМИНАРИТЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ.

СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ДА ДОБИЈАТ БИЛО КАКВА ПОТВРДА ИЛИ УВЕРЕНИЕ СО КОИ СЕ ДОКАЖУВА НИВНИОТ СТАТУС НА ФАКУЛТЕТОТ,  НАЈНАПРЕД ТРЕБА ДА СЕ НАЈАВАТ НА СЛЕДНИТЕ E-MAIL АРДРЕСИ: 

admin@ffosz.ukim.edu.mk

stanimirovic.miomir@gmail.com

edaskalova2002@yahoo.com

ДЕКАНАТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЌЕ ЈА СЛЕДИ СИТУАЦИЈАТА ПОВРЗАНА СО ЕПИДЕМИЈАТА И ЗА СИТЕ ДЕТАЛИ ПОВРЗАНИ СО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС ЌЕ ИМА ДОПОЛНИТЕЛНО СООПШТЕНИЕ.

                                                                                                                        ОД ДЕКАНАТОТ