СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ

  • Home
  • Македонски
  • СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ НА ФФОСЗ


СООПШТЕНИЕ

 

ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА НА ДЕКАНОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ВО СКОПЈЕ, РАСПИШАНИ СЕ ИЗБОРИ ЗА 6 (ШЕСТ) ЧЛЕНОВИ И ИЗБОР НА 1 (ЕДЕН) ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ, НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ.

ГЛАСАЊЕТО И ИЗБОРИТЕ ЌЕ СЕ СПРОВЕДАТ НА 27.11.2019 ГОДИНА (СРЕДА) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЈЕ, ВО САЛАТА ЗА СОСТАНОЦИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 09 – 16 ЧАСОТ. ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СЕ ВЕШИ СО ТАЈНО ГЛАСАЊЕ.

НА ГЛАСАЊЕТО СЕКОЈ СТУДЕНТ ТРЕБА НОСИ ИНДЕКС ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА.

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРИ