СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД ДВЕТЕ НАСОКИСЕМИНАРОТ ПО ФИЗИОЛОГИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА 24.11.2018 ГОД. ВО 11 ЧАСОТ НА ФФОСЗ