СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ПРОМЕНА НА ТЕМИНИТЕ ЗА СЕМИНАРИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ БОРЕЧКИ СПОРТОВИ-2 И ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ

  • Home
  • Македонски
  • СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА ПРОМЕНА НА ТЕМИНИТЕ ЗА СЕМИНАРИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ БОРЕЧКИ СПОРТОВИ-2 И ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТОТ


Термининот за семинарот за вонредните студенти за предметот Боречки спортови – 2  се презакажува за 24.11.2019 година (недела) од 08-11 часот, а таерминот за предметот Дидактика на физичкото образование и спортот се презакажува за 23.11.2019 година (сабота)  од 15 до 18 часот