РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА – ЈАНУАРИ 2020 Г.

  • Home
  • Македонски
  • РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА – ЈАНУАРИ 2020 Г.


REZULTATI

OD ИСПИТОТ OD  FUNKCIONALNA ANATOMIJA

ZA STUDENTITE NA FAKULTETOT ZA FIZICKО ОБРАЗОВАНИЕ,

СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

Odrzana na 21.01.2020

Индекс Име Презиме колоквиум 1 колоквиум 2
6645 Беќир Абдиовски
6603 Наум Александровски 27
6588 Дона Алушовска 27
6637 Бојан Андреевски 27
6620 Теодора Арсовска 27
6568 Моника Бадиоска 27
6628 Милош Бојовиќ
6595 Андреј Боневски 27
6591 Пандо Вановски
6625 Викторија Варадинова 27
6601 Виктор Василевски 36
6235 Дино Гошевски 27
6698 Дејан Гошевски
6599 Андреј Данилов
6577 Оливер Димитриески
6600 Владимир Димовски
6636 Филип Димоски
6699 Викторија Димчева 27 27
6613 Димитар Ѓеоргиев
6649 Игор Ѓоргиев
6606 Мартин Завојчевски 27
6631 Малик Зибери 27
6632 Теодора Златановска
6614 Кристијан Илиевски
6627 Марија Јованоска 36
6565 Јана Калајџиевска 39
6640 Виктор Калевски
6629 Алек Ковачески 27
6651 Костадин Коловски
6659 Димитар Кочески
6585 Ана Крбалеска 33
6624 Теодор Крстевски
6615 Гордан Крстиќ
6619 Фатих Крцковски 27
6580 Тамара Маркоска 36
6590 Дамјан Масевски 27 27
6656 Виктор Миланов 27
6605 Ристе Милески 27
6634 Андреј Митрески
6621 Стефан Михајловски
6633 Фонче Мурџески
6647 Теодор Најденов
6672 Марио Наумоски
6612 Виктор Неделковски
6579 Милица Николиќ 30
6610 Мартина Николова
6608 Давид Николовски 27
6575 Намик Осман 27
6593 Борјан Пановски
6657 Трајче Пеев
6583 Виктор Петровски
6616 Сара Ристовска
6607 Виктор Саздановски
6664 Викторија Сандева
6584 Симона Симовска 30
6635 Столе Смилковски 30
6630 Илче Степаноски
6589 Бојан Стојановиќ 42
6602 Борјан Стојановски 27 27
6618 Лука Стојановски 30
6654 Стефан Столески 30
6604 Крсте Ташески 33
6586 Александар Тодоровски 27
6670 Филип Тодоровски 27 30
6622 Александар Трајковски
6702 Никола Цветаноски
6650 Милош Цветковски
6668 Никола Цицоски 27 27
6662 Петар Шитракоски
6587 Христијан Шумкоски 27
6692 Анета Антовска 30
6675 Васко Атанасов
6678 Александар Ашаданов 27 27
6696 Марко Божиновски
6681 Виктор Велјаноски 36
6693 Јован Илиески
6684 Марко Кизиќ 27
6717 Михајло Младеновиќ 27
6686 Никола Најдовски
6697 Панче Нушевски
6679 Тони Симиќ
6582 Иван Стојанов 33

 

NAPOMENA:

  • Studentite mo`at da napravat uvid vo rezultatite od kolokviumot na 07.02.2020 od 10:00-11:00~ kaj doc.d-r E.Cadikovska
  • Studentite koi sakaat povisoka ocenka mo`at da polagaat usten ispit na 07.02.2020 vo 9:00~ kaj doc.d-r E.Cadikovska
  • Студентите кои ги положиле двата колоквиуми да донесат индекс на 07.02.2020 g кај тех.секретарка

Od Katedrata